Selecteer een pagina

Volledig gratis scholing met subsidie

  • Subsidie ‘NL leert door’
  • 24 KRP punten
  • KRP punten over 5 domeinen
  • Voortraject voor Oncologie opleiding
Opleidingen Uiterlijke verzorging

RIAB & Oncologie online

Bijscholing Oncologie en RIAB, voorbereiding op de specialisatie Medisch Pedicure Oncologie middels e-learning

Het doel van de scholing is om de medisch pedicure te leren hoe ze voor uiteenlopende oncologische patiënten complicaties kan signaleren, kan voorkomen en inschatten wat risicovolle situaties zijn bij de voetzorg van deze patiënten. Met het nieuwe RIAB formulier wordt geleerd om middels klinisch redeneren een weloverwogen beslissing te nemen. RIAB staat voor Risico Inventarisatie en Analyse Behandelplan.

Je leert een uitgebreide anamnese afnemen en een periodiek gericht voetonderzoek uit te voeren bij cliënten met een potentiële risicovoet door oncologische aandoeningen en de behandelingen die daarbij horen. Je palpeert, inspecteert en observeert voet en onderbeen. Je leert nagel- en huidafwijkingen aan voeten en handen te signaleren, die kunnen passen bij de gevolgen van systemische behandelingen van kanker. Je leert verschillende testen toe te passen en uit te voeren. Hierbij controleer je bijvoorbeeld de mate van mogelijke neuropathie en standafwijkingen. Je leert wanneer en hoe je moet communiceren met andere disciplines.

Je leert veranderingen te signaleren ten opzicht van eerder uitgevoerd voetonderzoek. Je noteert alle gegevens in een digitaal cliëntsysteem. Je maakt een uitgebreide passende screening op risico’s behorende bij de cliënt. Je onderzoekt de mogelijkheden voor voetbehandeling en maakt dus een weloverwogen risico-analyse. Je verwijst cliënten zonodig door naar een andere discipline met een verwijsbrief. Je leert omgaan met interne rapportages en delen van rapportages in de vorm van een behandelverslag naar relevante disciplines.

Voor wie

Voor de gediplomeerde medisch pedicure en de pedicures met RV/DV (pedicure plus) die bij wil bijscholen en zich hierna wil specialiseren als MPO.

Instroom

Je hebt het diploma Medisch Pedicure behaald of de certificaten RV/DV/Risicovoet. 

Uitstroom

Als je de toets en casus behaald hebt ontvang je het digitale certificaat Oncologie en RIAB (niveau NLQF4).

Doorstroom

Met dit certificaat kun je doorstromen naar de specialisatie Medisch Pedicure Oncologie.

Opleidingsduur

1 maand

Vakinhoud

  • Theorie: Specifieke anatomie/pathologie en oncologie. Afsluiting met theorietoets.
  • Praktijk: Screening en rapportage van de risicovoet aan de hand van het (digitale) RIAB formulier. Afsluiting met een casus.
  • Klinisch redeneren en communicatie met overige disciplines.

KRP
24 punten
Domein Voetzorg – oncologie 6
Domein Voetzorg – overige risicovoet (niet DVRV) 6
Domein Voetzorg – overige voetzorg 6
Domein Omgevingsbewust handelen 4
Domein Ondernemerschap- 2

NL leert door

Subsidie mogelijkheden met
NL leert door

Met de subsidie trajecten van NL leert door kun je gratis scholingen volgen om je te specialiseren voor behoud van werk.

Schrijf je in via het inschrijfformulier en geef alle onderdelen aan die je zou willen volgen. We kijken dan voor welke je in aanmerking komt. Je kunt er meerdere toegewezen krijgen!