Selecteer een pagina

Minder voordeel zzp’ers

De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren verlaagd, van € 7.280 nu naar uiteindelijk € 5.000. En dat is slecht nieuws voor starters.

In stapjes worden de bedragen verlaagd

Dit artikel is van de Rabobank, ikgastarten.nl.

Helemaal onverwacht is de aankondiging niet. In het regeerakkoord waren al afspraken gemaakt over het beperken van deze aftrek. Maar het kabinet wil nu een stapje verder gaan.

Het maximaal af te trekken bedrag gaat stapje voor stapje naar beneden en de snelheid waarmee dat gebeurt wordt opgevoerd. Binnen nu en tien jaar neemt de zelfstandigenaftrek met € 2.000 af naar uiteindelijk € 5.000 in 2028. Zo ziet die ontwikkeling er de komende jaren uit.

Zelfstandigenaftrek

Zelfstandigenaftrek

Financiële tegemoetkoming

De zelfstandigenaftrek is een belangrijke aftrekpost voor zzp’ers en mkb-ondernemers. Het is ooit in het leven geroepen om deze groep een financiële tegemoetkoming te geven. Zij moeten immers zelf hun sociale verzekeringen en pensioenen regelen. Voor werknemers wordt dit grotendeels geregeld.

Zo werkt de zelfstandigenaftrek

Hoe werkt die zelfstandigenaftrek precies? In dit artikel leggen we dat stap voor stap en heel uitgebreid uit. Je ziet er ook een rekenvoorbeeld. Samengevat gaat het hierom:

  • Als zelfstandige maak je winst en daarover moet je belasting betalen.
  • De zelfstandigenaftrek is het bedrag dat je van de winst mag aftrekken.
  • Je betaalt daardoor dus automatisch minder belasting.
  • Voorwaarde is dat je minimaal 1.225 uren hebt gewerkt als ondernemer. Dat is het urencriterium.

Nu nog mag je als zelfstandige bij de belastingaangifte een bedrag van € 7.280 van de winst aftrekken. Dat bedrag wordt de komende jaren dus afgebouwd. Dat betekent dat je iets meer aan de belasting moet afdragen.

Er maken ongeveer 1.350.000 ondernemers in ons land gebruik van de zelfstandigenaftrek. Zo’n 1.000.000 van hen zijn zzp’er, de rest heeft personeel in dienst.

Waarom deze maatregel?

Met deze maatregel wil de overheid een deel van de lastenverlichting voor burgers betalen. En dat is niet de enige reden waarom de zelfstandigenaftrek wordt verlaagd. Minister Koolmees wil al langer de fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen verkleinen. Dat is met name bedoeld om het aantal schijnzelfstandigen terug te brengen.

Loonheffingskorting

Een deel van het geld dat hiermee beschikbaar komt, wordt gebruikt om de loonheffingskorting te verhogen. Daarvan profiteren mensen in loondienst. ZZP Nederland en het Centraal Planbureau zijn overigens geen voorstander, de vakbonden daarentegen juichen het plan toe.