MEDISCH PEDICURE SPORT

Vanaf januari 2019 bieden wij de opleiding Medisch Pedicure Sport aan. Deze wordt erkend door ProVoet en ProCert.

Inhoudelijk is deze opleiding van 5 dagen afgestemd op het Branche Kwalificatie Dossier, zoals opgesteld door BRAVO. Zie hieronder het volledige document.

INFO OPLEIDING

KLIK OP EEN VAN DE BALKEN HIERONDER VOOR MEER INFORMATIE

INHOUD OPLEIDING

Zie hiervoor ook het BKD hieronder, pagina 9 tot en met 17.

De sportgerichte behandeling die de medisch pedicure uitvoert, kent verschillende vormen. Het kan gaan om het uitvoeren van een instrumentele behandeling, om preventieve maatregelen zoals tapen en (preventieve) advisering. Om te komen tot een juiste aanpak voert ze een sportspecifiek voetonderzoek uit, waarbij ze gebruik maakt van brede, specialistische kennis op het gebied van anatomie, fysiologie, biomechanica, orthopedie, pathologie en indicaties en contra-indicaties van de sportgerichte behandeling. Een onjuiste aanpak is nadelig voor de cliënt en kan ernstige gevolgen hebben voor zijn sportprestaties.
Een belangrijke complicerende factor bij de werkzaamheden is dat sommige specifieke behandel-mogelijkheden bij actieve sporters niet kunnen worden uitgevoerd omdat deze voor contra-indicaties kunnen zorgen tijdens het sporten. Tijdelijk niet of beperkt sporten is voor de sporter soms geen optie omdat andere belangen zwaarder wegen. De sporter kent zijn eigen voeten het best en weet welke prestatie van hem verwacht wordt. Dit kan bij de afwegingen van wat mogelijk is of niet, doorslaggevend zijn. De medisch pedicure sport moet derhalve inventief zijn en alternatieve oplossingen aandragen en de afweging kunnen maken of en wanneer specialistische technieken kunnen worden ingezet.
De complexiteit van de specialisatie wordt mede bepaald door de tijdsdruk waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. De beschikbare tijd is vaak beperkt, de sporter wil/moet vaak snel weer verder kunnen sporten.
De sportgerichte behandeling van mensen met een achterliggende chronische ziekte/aandoening vraagt bovendien om extra kennis. Omdat de medisch pedicure sport veelal solistisch werkt, kan zij bovendien bij bijzonderheden niet of slechts indirect terugvallen op collega’s.

De specialisatie Medisch pedicure sport is relatief nieuw. Om een goede positie te verkrijgen binnen de sportgezondheidszorg moet de medisch pedicure sport activiteiten ontplooien die bijdragen aan bekendheid van de specialisatie.
De medisch pedicure sport werkt samen met nieuwe partners en verwijzers, zoals sportartsen, sportpodotherapeuten, sportfysiotherapeuten en sportpodologen. Dat doet een extra beroep op het onderhoud van haar deskundigheid. Wil zij de samenwerkingspartners uit andere disciplines overtuigen van de meerwaarde die zij als professional en die de specialisatie Medisch pedicure sport kan hebben voor de sportgezondheidszorg, dan dient zij voortdurend goed op de hoogte te zijn van relevante maatschappelijke, technologische en vakinhoudelijke ontwikkelingen.

EXAMENS

Examens worden afgenomen door Stichting TCI.

Het betreft een Kennistoets, een Proeve van Bekwaamheid met Criteriumgericht interview, een Portfolio-beoordeling met Criteriumgericht interview. De twee interviews kunnen gecombineerd worden. Meer informatie volgt.

DATA

De opleiding zal in september 2019 starten en op de maandag aangeboden worden.

KOSTEN

Medisch Pedicure
Sport
5 dagen
Inschrijfgeld€ 45,-
Lesgeld in termijnen2 * € 425,- = € 850,-
Lesgeld in 1 keer (korting)€ 825,-
Boeken/materiaaln.n.b.
Examens en diplomageld
rechtstreeks aan TCI
n.n.b.
Kosten zijn aftrekbaar als opleidingskosten.

Allround Schoonheidsspecialist

Aanmelden voor nieuws van Esthetica

Schrijf je in op de nieuwsbrief, dan mis je niets.

Bedankt, je ontvangt nog een bevestigingslink per E-mail